AMIRE A KATÁSNAK FIGYELNIE KELL!

I. Az alábbi feltételekből legalább kettőt teljesíteni kell, hogy ne minősüljön a megbízás bújtatott foglalkoztatásnak: 1. a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette; 2. a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem adatszolgáltatásra köteles személytől (a továbbiakban: megrendelő) szerezte; 3. a megrendelő nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan; 4. a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll; 5. a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a megrendelő bocsátotta a kisadózó rendelkezésére; 6. a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg; 7. a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében azért nem minősül főállású kisadózónak, mert heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll vagy a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban főállású társas vállalkozónak minősül. Legyen jó szerződésed amelyben nincsenek munkaviszonyra utaló elemek, valamint dokumentáld a megrendelést és a teljesítésigazolást!

II. 3 millió forint feletti számlázás esetén (amennyiben ugyanaz a kibocsátó) a 3 millió forint feletti részre 40%-os adót kell majd fizetni a számlát befogadónak! Amennyiben külföldinek számláz a kisadózó, akkor a kisadózónak kell megfizetnie ezt a 40% többletadót. Ez mindenképpen fennáll, még akkor is, ha az előzőekben bizonyítható, hogy nem bújtatott munkaviszony. Fontos, hogy nem egy számláról van szó, hanem a számlák értéke összeadódik. Ez a módosítás 2021 január 1-jén lép életbe.

III. KATÁS BT kültagnak is osztalék jár a tulajdoni hányad arányában, ami kivételkor osztalékként adózik. Ez eredménylevezetést kíván meg, tehát a bevételi nyilvántartás nem elegendő az osztalékalap meghatározásához. Ezért érdemes a társasági szerződésben a csendestárs tulajdoni hányadát 1%-ra lecsökkenteni, hogy minél kisebb legyen az osztalékalapja. Ez az osztalék SZJA és Szociális hozzájárulási adó köteles.